Det här brevet får ni eftersom ni är en klubb som är delägare i Svenska Sjö. Visa webversion

 

KLUBBNYTT
NR 2 - 2019


 

Hej,

Hoppas ni haft en bra klubbsommar och är laddade inför hösten. Vi på Svenska Sjö har haft en relativt bra sommar. Vi har blivit drygt 600 fler kunder. Det är fjärde året i rad som vi blir fler.

Skadorna har ökat i antal men medelskadan har sjunkit något. Kikar vi på skadefrekvens, dvs hur många av de försäkrade som råkar ut för en skada så har den stigit från 2,6 % till 2,7 % mellan juli 2019 och juli 2018. Positivt: att sjöskadorna minskat i medelskadebelopp. Negativt: att stölderna fortsätter öka såväl i antal som medelskadebelopp. Medelskadan vid stöld är i juli 2019 44 900 kr att jämföra med 38 700 för 2018. 

Mest skadedrabbade enligt vår statistik är Yamaha och Suzuki, nyare än 10 år och större än 50 hk. Motorer av dessa märken större än 176 hk och yngre än 5 år är extremt stöldbegärliga.

Just stölderna är som sagt en stor utmaning för oss. Hittills i år står stölderna för 33 % av total skadekostnad. För två år sedan stod dom för 25 %! Mycket kan vi själva inte påverka med kort varsel, såsom utförselkontroll vid våra gränser. Men vi kan göra annat för att försvåra och göra det mindre intressant att stjäla från våra klubbområden. Nu vid upptag ökar statistiskt risken för stölder yttligare.

Prata ihop er i klubben och diskutera vad ni kan göra för att minska den risken. Vaktgång är en stor del av lösningen så fortsätt med den även när båtarna ligger på land. Ha ordentlig belysning, rangera båtar med utombordare så att det är svårt att ta av motorn. Be medlemmar med motorer som praktiskt sett går att montera av, att helst göra det och lås in. Uppmana till att stöldskyddsmärka motor och drev. Montera spårsändare kopplad till en larmcentral.Gå med i båtsamverkan, skaffa coboats, appen som underlättar kommunikation mellan medlemmarna.


Stoppa tjuven projektet – Tillsammans kan vi göra skillnad!


Vi vill gärna uppmuntra till stöldförebyggande aktiviteter och belöna detta genom vårt projekt ”stoppa tjuven”. Läs mera och se vad ni kan göra för att uppnå fördelen med lägre eller ingen självrisk om stölden ändå skulle vara ett faktum. Har ni uppnått en nivå men inte registrerar det? Maila mig, per@svenskasjo och ange vilket skydd ni har. Läs mer här >>


Åtgärder för att få självriskrabatt vid stöld på båtförsäkring inom båtklubbens uppläggnings och hamnområde

Gäller också båtklubbförsäkring om klubbens egendom skadats i direkt samband med båtförsäkringstöld.


NIVÅ 1 – 1000kr i minskad självrisk

  • Låsta grindar till brygga
  • Deltagande i Båtsamverkan
  • Ronderande vakt och passiv kameraövervakning. Eller egen vakthållning nattetid (23-05) under perioden 15 maj-15 oktober)

 

 

NIVÅ 2 – 2500kr i minskad självrisk

  • Utöver nivå 1:
  • Obligatoriskt krav på stöldmärkning av utombordsmotorbåtar inkl motor och drev. Informationsskyltar på flera språk om stöldmärkning
  • Belyst uppläggningsplats och på/vid bryggor
  • Staket med låst grind till uppläggningsplats
 
 

NIVÅ 3 – Ingen självrisk

  • Utöver nivå 1 och 2:
  • Ronderande vakt och passiv kameraövervakning. Eller egen vakthållning nattetid (23-05) året om
 
  Med hopp om en bra avslutning på båtsäsongen önskar vi på Svenska Sjö

 


 

Båtklubbförsäkringen 

 

Vi hjälper gärna till när det gäller klubbens egna försäkringar och klubbens egna båtar. Vi vill främst hjälpa er till ett anpassat skydd, inte för mycket och inte för lite. Många klubbar betalar för mycket i premier för att man inte har koll på vad som ingår i medlemskapet i Båtunionen eller i Seglarförbundet. Oförsäkrade båtar är inte heller ovanligt, trots att en ansvarsförsäkring får anses vara ett minimum. Ta kontakt med oss så reder vi ut begreppen. Vi kan också komma och besöka er för att informera. I så fall, hör gärna av er i god tid så vi kan planera.

 
 
Postadress: Svenska Sjö AB, Box 266, 185 23 Vaxholm | Besöksadress: Västerhamnsplan 2 
Telefon: 010 - 490 49 00  | E-post: info@svenskasjo.se